Informatiegids 2018-2019

Op zoek naar lestijden, vakanties, schoolregels of informatie over het onderwijs op onze school? We hebben e.e.a. gebundeld in de informatiegids 2018-2019. Voor het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen thuis een handige mini-gids met daarin belangrijke highlights uit de informatiegids.

Scholengroep VOvA

Ons onderwijsinitiatief maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (hierna: VOvA). Het VOvA heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3000 leerlingen. Op www.vova.nl staat een overzicht van onze locaties met hun aanbod, evenals de contactgegevens.