Veel enthousiaste leerlingen en ouders op onze open avond

Afgelopen dinsdag 23 februari jl. vond onze speciale open avond plaats. Ruim 100 leerlingen en hun ouders waren aanwezig en kregen informatie over ons nieuwe onderwijsinitiatief. We merkten dat de ouders zich al goed hadden voorbereid en er werden dan ook een hoop (positief kritische) vragen gesteld.

De directeuren van de vier initiatiefnemende VOvA-scholen – Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo en Hyperion Lyceum – waren aanwezig om deze vragen te beantwoorden, evenals een aantal betrokken docenten die in de werkgroep van Leergemeenschap020 zitten.

De week na de voorjaarsvakantie start de aanmeldingsperiode. We kijken met gezonde spanning uit naar deze belangrijke periode, niet in de laatste plaats voor alle groep 8-leerlingen en hun ouders die hun schoolkeuze moeten gaan maken.
Aanmelden voor ons nieuwe initiatief verloopt iets anders dan bij reeds bestaande scholen. Op de pagina Aanmelden is meer informatie te vinden.Plaats een reactie