Uitgangspunten Leergemeenschap020

Het VOvA staat voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Die samenleving verandert voortdurend. Het VOvA wil burgers opleiden die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren.

We zoeken met ons onderwijs aansluiting op 2 niveaus:

  • bij de steeds complexer wordende samenleving; die vraagt om goed opgeleide burgers die kennis hebben en klaar zijn voor het leven
  • bij de verwachtingen van de individuele leerling; die vraagt om een eigen leerpad, gebaseerd op zijn motivatie en mogelijkheden

Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo en Hyperion Lyceum lopen voorop in vernieuwing van het onderwijs. In alle scholen is aandacht voor samenhangende thema’s rondom vernieuwing, zoals:

  • ontwikkelvaardigheden en loopbaanleren
  • maatwerk en gepersonaliseerd leren
  • vakoverstijgend leren en Project-Based leren
  • vaardigheden voor het leven en burgerschapsontwikkeling

Deze scholen voelen de behoefte deze vernieuwing sterker vorm te geven in een ander onderwijsconcept. Daarom is gekozen voor een nieuw initiatief - werktitel Leergemeenschap020 - met een nog sterkere focus op:

  • individualiteit; individuele leerpaden
  • samen zijn en samenhang; we mixen niveaus en vakken

In augustus 2016 willen we van start gaan met 1 à 2 klassen. Onze ambitie is om in de toekomst uit te groeien tot een volwaardige school.

Plaats een reactie