De bouwstenen van Leergemeenschap020

De basis van het onderwijs op Leergemeenschap020 bestaat uit 3 bouwstenen:
1. Het eigen leerpad
2. Samen
3. De samenleving

Het eigen leerpad
Iedere leerling volgt een individueel leerpad, maar doet dat samen met anderen. De eigen ontwikkeling van de leerling staat centraal. Er zijn leerlingen die behoefte hebben aan het loslaten van structuur, die gedijen bij vrijheid, die gelijk het diepe in willen, zelf willen experimenteren en ontdekken. Leerlingen van Leergemeenschap020 zijn kritisch en creatief, zij zien dat er meer oplossingen voor problemen mogelijk zijn. Leerlingen zijn autonoom in het eigen leerpad en kunnen dit alleen realiseren door samen te werken. Ze organiseren zelf en met anderen hun leerproces en leerinhoud, dus hoe en wat ze vinden dat ze moeten leren. Zo stimuleren en inspireren ze elkaar.

Samen
Op Leergemeenschap020 werken leerlingen van alle onderwijsniveaus samen, dus vmbo t/m vwo. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Door verschillende talenten en achtergronden samen te laten komen, ontstaat er innovatie. De wereld is niet onderverdeeld in schoolvakken; er wordt immers in het dagelijkse leven van burgers verwacht informatie te integreren tot kennis en handelen. Tenslotte geloven wij dat het onderwijs vooral moet voorbereiden op het echte leven. Wij begeleiden leerlingen naar het hoogst mogelijke eindexamen binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving.
Het mixen doen we overigens ook in de vakken, waardoor er samenhang in inhoud ontstaat. De manier waarop we dat doen is via de methode van Project Based Learning (PBL). PBL is een onderwijsvorm waarbij leerlingen samenwerken om iets op te lossen of te maken, vooral door te doen. De vragen en problemen zijn echt en komen uit de samenleving, waardoor ze én beter worden begrepen én leerlingen vinden het eenvoudiger ze in andere situaties opnieuw toe te passen. Nieuwsgierigheid en creativiteit worden daarmee geprikkeld.

De samenleving
De complexer wordende samenleving stelt steeds meer en andere eisen aan de burger, en daarmee aan de leerling. Bij Leergemeenschap020 staan daarom het aanleren van vaardigheden voor het leven centraal, inclusief burgerschapsontwikkeling. Het eigen leerpad kunnen volgen en dit in samenhang met anderen, wordt altijd afgezet tegen de ontwikkelingen en de dynamiek in de samenleving, dus de wereld buiten de school.

Plaats een reactie